Polityka jakości

W celu ciągłego doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, podnoszenia efektywności funkcjonowania i dostosowywania się do wysokich wymagań rynkowych, w spółce został wdrożony i jest utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz normą PN-N-18001:2004. Podstawowym dokumentem określającym funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania jest "Polityka systemów zarządzania" prezentowana poniżej: