REALIZOWANE OBIEKTY

Rok 2012

 1. KWK Halemba-Wirek:
  1. Przekop 4
  2. Przekop do partii "K"
  3. Skrzyżowania czterostronne i trójstronne słupowe dla ściany 4a
  4. Skrzyżowanie czterostronne i portalowe
  5. Rekonstrukcja wyrobisk do komory pomp głównego odwadniania
  6. Rekonstrukcja przekopu taśmowego zbiorczego na poz. 830m
  7. Wykonanie otworu zsypowego nr 15 z przekopu materiałowego poz. 525m
   do chodnika odstawczego w pokł. 409
  8. Drążenie przekopu do pokł. 405/1
  9. Wykonanie otworu wentylacyjnego nr 16
  10. Dwa orurowane otwory technologiczne z przekopu pod pokł. 510
  11. Wykonanie otworu wielkośrednicowego o długości 93m
 2. KWK Pokój:
  1. Wykonanie udostępnienia pokł. 413/2 w partii zachód
  2. Roboty przygotowawcze dla ściany 229 w pokł. 502
  3. Wykonanie chodnika badawczego 416/3 i chodnika badawczego 416/4
  4. Wykonanie dowierzchni 13/10 oraz obcinki ściany 138 w pokł. 413/2
  5. Wykonanie chodnika 2 badawczego 416 oraz obcinki ściany 162a
  6. Wykonanie przekopu 3a
  7. Wykonanie przecinki odstawczej
  8. Wykonanie przebudowy upadowej 18 w pokł. 418 oraz chodnika 4 w pokł. 418
  9. Roboty szybowe
  10. Wykonanie otworów badawczych
 3. KWK Budryk:
  1. Drążenie chodnika Bw-3a w pokł. 358/1
  2. Pobierka spągu 150m w chodniku Bw-3a
  3. Drążenie chodnika B-10 w pokł. 401
  4. Drążenie przecinki Cw w pokł. 401
 4. KWK Wujek Ruch Śląsk:
  1. Wykonanie robót górniczych udostępniających w pokł. 504 partia "J"
 5. KWK Knurów:
  1. Wyk. robót udostępniająco-przygotowawczych dla uruchomienia ściany 40
  2. Wyk. robót górniczych w chodniku 40a w pokł. 357-358
 6. KWK Piekary:
  1. Wykonanie wymiany 20 kpl. dźwigarów głównych wraz z dźwigarami rozporowymi zbrojenia szybu Julian II
 7. KWK Murcki-Staszic:
  1. Wykonanie otworów
 8. KWK Mysłowice-Wesoła:
  1. Otwory badawcze z pochylni VIa i II
  2. Wiercenie otworów dla profilaktyki tąpaniowej dla ściany 561
   w pokł. 510 w partii D wschód
 9. Kopalnia Olkusz-Pomorzany:
  1. Roboty wiertnicze

Rok 2011

 1. KWK Halemba-Wirek:
  1. Roboty górnicze w pompowni głównej odwadniania poz. 1030m
  2. Wzmocnienie skrzyżowania wieloformatowego poz. 1030m
  3. Przekop dojściowy na poz. 1030m przy szybie Grunwald
  4. Wykonanie zabezpieczenia obudowy betonowej przed migracją słonych wód
  5. Przekop 3
  6. Przekop 4
  7. Przekop do partii "K"
  8. Zakup i dostawa kompletnego skrzyżowania czterostronnego słupowego
  9. Roboty betonacyjne
  10. Skrzyżowania czterostronne i trójstronne słupowe dla ściany 4a
  11. Skrzyżowanie czterostronne i portalowe
  12. Dwa orurowane otwory technologiczne z przekopu pod pokl. 510
 2. KWK Pokój:
  1. Wykonanie udostępnienia pokł. 413/2 w partii zachodniej
  2. Roboty przygotowawcze dla ściany 229 w pokł. 502
  3. Wykonanie chodnika badawczego 416/3 i chodnika badawczego 416/4
  4. Wykonanie dowierzchni 13/10 oraz obcinki ściany 138 w pokł. 413/2
  5. Roboty szybowe
  6. Wykonanie otworów badawczych
 3. KWK Budryk:
  1. Drążenie chodnika Bw-3 wentylacyjnego
  2. Drążenie przecinki Bw-3a w pokł. 358/1
  3. Wykonanie pobierki spągu chodnika Bw-3a w pokł. 358/1
  4. Wykonanie z lunety kablowej dwóch otworów dołowych
 4. KWK Wujek Ruch Śląsk:
  1. Wykonanie robót górniczych udostępniających w pokł. 504 partia "J"
 5. KWK Knurów:
  1. Wykonanie pochylni II w pokł. 359 z przekopu Gb8E
  2. Wykonanie robót udostępniająco-przygotowawczych dla uruchomienia
   ściany 40
  3. Przebudowa wyrobisk w rejonie skrzyżowania pochylni II z chodnikiem 18b
   w pokł. 359
 6. KWK Piekary:
  1. Drążenie wyrobisk korytarzowych o łącznej długości 1005m
   w pokł. 615 poz. 660m
  2. Przebudowa w rejonie podszybia szybu "Barbara" na poz. 660m
  3. Demontaż urządzeń w pokł. 615
  4. Remont opierzenia przedziału drabinowego w szybie Barbara
  5. Wymiana dźwigarów w szybie Julian II
 7. KWK Mysłowice-Wesoła:
  1. Wykonanie 8 otworów drenażowych dla odmetanowania ściany 565 wykonanych z chodnika I wschodniego w pokł. 510A na poz. 665m
  2. Otwory badawcze z pochylni VIa i II
 8. KWK Zofiówka:
  1. Upadowa taśmowa do poz. 1100m PRS Wschód
  2. Wynajem urządzeń

Rok 2010

 1. KWK Halemba-Wirek:
  1. Przebudowa chodnika taśmowego 1/506/F na poz. 1030m
  2. Drążenie przekopu partii "K"(II etap) poz. 1030m
  3. Drążenie przekopu skośnego na poz. 830m
 2. KWK Pokój:
  1. Wykonanie robót przygotowawczych dla ściany 177 w pokł. 416
  2. Przebudowa przekopu południowego II i przekopu wjazdowego do pokł. 502 oraz wyk. przecinki połudn. ma poz. 790m
  3. Wykonanie udostępnienia pokł. 413/2 w patrii zach.
  4. Wykonanie przekopu 4 do pokł. 416
 3. KWK Budryk:
  1. Drążenie przecinki C w pokł. 358/1
  2. Drążenie chodnika C wentylacyjnego w pokł. 358/1
  3. Drążenie chodnika Bw-3 wentylacyjnego
 4. KWK Wujek Ruch Śląsk:
  1. Wykonanie robót górniczych w pokładzie 510 partia "L" dla rozcięcia ściany 8d
 5. ZG Piekary:
  1. Rekonstrukcja upadowej granicznej w pokł. 504 poz. 438
  2. Wykonanie przekopu 4F i trzech skrzyżowań fajkowych
  3. Drążenie wyrobisk korytarzowych o łącznej dł. 1005m w pokł. 615 poz. 660m
  4. Przebudowa w rejonie podszybia szybu "Barbara" na poz. 660
  5. Rekonstrukcja nowej magistrali taśmowej w p. 615
 6. KWK Knurów:
  1. Wykonanie pochylni II w pokładzie 359 z przekopu Gb8E
 7. Zbrojenia:
  1. Roboty szybowe w szybie Julian I w ZG "Piekary"
  2. Roboty szybowe w KW S.A. KWK "Pokój"
  3. Dostawa i wymiana dźwig. gł. w szybie Gigant CZOK
  4. Remont opierzenia przedziału drabinowego w szybie Barbara
 8. Wiercenia:
  1. Wykonanie otworów wiertniczych badawczych w KWK "Pokój"
  2. Wykonanie otworu spustowego dla ujęcia wody z przekopu C-S poz.320 do przekopu połudn. na poz.465 w KWK "Mysłowice-Wesoła"
  3. wiercenie otworów kontrolno-spływowych w chodniku podstawowym w pokł. 510B4 w KWK "Mysłowice-Wesoła"
  4. Wykonanie 8 otworów drenażowych dla odmetanowania ściany 565 wykonanych z chodnika I wsch. w pokł. 510A na poz. 665m w KWK "Mysłowice-Wesoła
  5. Wykonanie otworów badawczych z chodnika odstawczego zachodniego w pokł. 501 partia A zach. poz. 665 w KWK "Mysłowice-Wesoła"
  6. Wykonanie 3 otworów dla Ukierunkowanego Szczelinowania Stropu (USS) z chodnika Xb zachód pokład 501, pole B1
  7. Wiercenie otworów dla odmetanowania ściany 565 w pokł. 510A wschód w KWK "Mysłowice-Wesoła"
  8. Odwiercenie otworów badawczych w KWK Bolesław-Śmiały