KONTAKT

Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Bytom
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Adres: 
41-508 Chorzów, ul. Kluczborska 39 

www.prgbytom.pl , email: prgbytom@pro.onet.pl  ; dsk@prgbytom.pl


Faks : (32) 349-98-52
Prezes Zarządu
Bogdan Olek 32 349 98 50


Dyrektor; Prokurent

Davis Olek
32 349 98 64


Dyrektor ds. Produkcji; Prokurent
Joachim Wrodarczyk 32 349 98 64


Sekretariat
Małgorzata Dziugieł 32 349 98 50


Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania
Waldemar Olek 32 349 98 60


Kierownik Działu BHP i Szkolenia
Władysław Leszko 32 349 98 57


Dział Kadr i Organizacji
Małgorzata Pypeć 32 349 98 61


Waldemar Olek 32 349 98 60


Główna Księgowa; Prokurent
Sylwia Płonka 32 349 98 53
Księgowość finansowa i zarobkowa
B. Faścianelli 32 349 98 63


Kierownik Działu Górniczego
Adam Musialik 32 349 98 55
Z-ca Kierownika Działu Energomechan.,
Główny Mechanik

Mirosław Mrugała 32 349 98 64


Dział Wierceń 
Marek Siwek 32 349 98 66

Gł. Inżynier ds. Przygotowania Produkcji
Bogdan Skowroński 32 349 98 58
Dział Przygotowania Produkcji i Analiz
Jolanta Słomka 32 349 98 59
Pracownia Projektowa
Joachim Wrodarczyk 32 349 98 64Kierownik Bazy Warsztatowej
Waldemar Winnik 32 349 98 68
Portiernia

32 349 98 56


Dział Logistyki
Marek Jajkiewicz 32 349 98 62
Kierownik Magazynu
Waldemar Winnik 32 349 98 68